Wat is NLP?

 vervolgcursussen:

"Je ongekende vermogens beter leren kennen" najaar 2016 dinsdagen

    "Je ongekende vermogens nog beter ontwikkelen" voorjaar 2017 dinsdagen

    "met je ongekende vermogens je succes vergroten" najaar 2017 dinsdagen

    Practitioner examen en certificering

     Ervaringen   

 

Technieken van de cursussen NLP aan de volksuniversiteit Zwolle voor het Practitioners certificaat

Basiscursus:
Je ongekende vermogens leren kennen

Vervolgcursussen:

1 Je vermogens nog beter leren kennen

2 Je vermogens nog beter ontwikkelen

3 Met je ongekende vermogens je succes vergroten

 
Basis
Vervolgcursussen Practitioner
  basiscursus leren kennen beter ontwikkelen succes behalen certificaat
Onderwerpen:          
Wat is NLP?          
Definitie van NLP          
De geschiedenis van NLP          
Sleutels voor een haalbare toekomst          
Doelen stellen voorwaarden          
SMART          
Waarden versus doelen          
Ecologie          
De functies van het onbewuste
         
Rapport maken          
Pacing and Leading          
Tonaliteit          
4 Basis vooronderstellingen          
Vooronderstellingen van NLP          
4-staps leerproces
         
Vijf grondbeginselen voor succes          
Pers. Ontw. niveaus: van succes naar excelleren          
Sandwich feedback model          
Waarden          
Zintuiglijke scherpzinnigheid          
Zintuiglijk waarneembaar of Interpretatie?          
Observeren van kleine veranderingen          
Kalibreren          
Rapport, spiegelen en afstemmen
         
Betekenis van je communicatie, verbaal, tonaliteit, fysiologie          
Representatiesystemen, test, voorkeursystemen          
Predicaten (V/A/K in predicaatzinnen)          
NLP communicatie model          
Herkaderen context herkaderen, betekenis herkaderen)          
Aan de kant van de Oorzaak staan          
Oogpatronen          
Primair Representatiesysteem, Leadsysteem, Synesthesie          
Submodaliteiten          
Swish patronen, katapult          
Veranderen van overtuigingen          
Overlap          
Taal vooronderstellingen          
Korzybski en Chomsky          
Miltonmodel          
Metamodel          
Positief taal gebruik          
Hiërarchie van ideeën. Up , down en lateraal chunken          
Ankeren          
Gestapeld anker          
Collapse anker, chaining ankers          
(Neuro) Logische niveaus als oefening in stappen          
Strategieën, opvragen (leer, motivatie, koop)          
Vragen om een strategie te verkrijgen          
TOTE          
Voorwaarden voor goed ontwikkelde strategieën          
Leerstrategieën          
Motivatiestrategieën          
Doodlopend straatje herkaderen 3 typen          
Drie waarnemingsposities          
Zes-staps reframing          
Visual squash, werken met delen          
Werken met de tijdlijn (opsporen van je tijd lijn)          
In time, through time          
Verwerken van negatieve emoties met behulp van de tijdlijn,          
Opsporen van Significante Emotionele gebeurtenis in de tijdlijn          
Familieopstellingen          
Ho'o Pono Pono
         
Oplossingsgericht werken          
The Work van Byron Katie          
Geweldloze communicatie          

 

Tijdsbesteding:
Basiscursus 10 avonden van 3 uur = 30 uur
Basiscursus 10 avonden van 3 uur = 30 uur
Basiscursus 10 avonden van 3 uur = 30 uur
Basiscursus 10 avonden van 3 uur = 30 uur
Oefenavond = 3 uur
Examendag = 7 uur
Practitioner Totaal =130 uur